top of page

FORFAITAIRE PRAKTIJK

Antwoorden op veel gestelde vragen

WAT IS HET FORFAITAIR BETALINGSSYSTEEM?

Het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt gaan een contract met elkaar aan.
Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van je ziekenfonds.
Wij zullen voor u zorgen zoals u van ons gewend bent, en bovendien nemen we vanaf nu ook de (thuis)verpleegkundige zorgen voor onze rekening.

WAAROM KIEZEN WE HET FORFAITAIR BETALINGSSYSTEEM?

Medisch huis De Maan wil alle eerstelijnszorg rondom u samenbrengen. Hierbij staat u centraal en bent u zelf meteen ook de belangrijkste partner om uw gezondheid te verbeteren of optimaal te houden. Wij baseren ons op goed wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde binnen een multidisciplinair team. Het forfaitaire betalingssysteem laat toe om tijd te besteden aan de uitvoering van acties die de gezondheid van al onze patiënten verbeteren. Vaak zijn deze acties (preventieve onderzoeken, psychologische opvolging, vaccinatiecampagnes, …) niet vergoed door de huidige regeling. In het forfaitaire betalingssysteem is de praktijk niet meer financieel gebonden aan het feit of de patiënt al dan niet ziek is. We hebben er integendeel alle belang bij om de patiënt zo gezond mogelijk te houden.
We creëren zorg op maat van iedere patiënt.

INSCHRIJVEN

Het is zeer belangrijk om jezelf als patiënt in ons medisch huis in te schrijven. Op deze manier geef je aan dat het medisch huis het eerste aanspreekpunt is voor al je medische vragen. Je kan je natuurlijk op elk moment ook gratis uitschrijven. Je kan je inschrijven via een formulier op papier. Dit vraag je in het medisch huis of download je hier via de website. Je bezorgt het ons terug via onze brievenbus, mailbox of tijdens je volgende consultatie. Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie of huisbezoek. Door in te schrijven engageer je je om steeds het medisch huis te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt. Na je inschrijving worden raadplegingen bij andere huisartsen niet meer terugbetaald. Wanneer je de wachtdienst contacteert, is er geen probleem. In dat geval betaalt de praktijk alle kosten terug. Voor de zorgen in het ziekenhuis verandert er niets. Het forfaitair betalingssysteem is enkel van toepassing in de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen en thuisverpleegster).

WAT BETEKENT EEN FORFAITAIRE PRAKTIJK VOOR JOU ALS PATIËNT?

Als patiënt in ons medisch huis, moet je niet zelf betalen voor een consultatie of huisbezoek door onze huisartsen en verpleegkundigen, dit gaat rechtstreeks via je ziekenfonds. Wel moet je ervoor zorgen dat je bij ons ingeschreven bent, en dat je aansluiting bij het ziekenfonds in orde is!

HOE WERKT DIT 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND?

Als je de huisarts van wacht consulteert voor een DRINGEND probleem, dan zal onze praktijk jou het terugbetalingstarief terugbetalen. Kom dus zeker met je getuigschrift bij ons langs nadien!

De wachtpost stuurt de rekening rechtstreeks naar ons, je betaalt dan enkel het remgeld aan het wachtpostonthaal.

MAG IK NOG NAAR MIJN MIJN PSYCHOLOOG OF MIJN KINESIST?

Jazeker! Kinesisten, psychologen of andere paramedici vallen niet onder de forfaitaire regeling. Daar kan je nog altijd terecht en betaalt je ziekenfonds je terug zoals gewoonlijk.

MAG IK NOG NAAR DE SPECIALIST VAN MIJN KEUZE, ALS IK MIJ INSCHRIJF BIJ MEDISCH HUIS DE MAAN?

Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten in de omgeving. Je bent volledig vrij te kiezen waar en door wie je bepaalde onderzoeken laat doen.
We vragen je wel, zoals we dat voordien ook al deden, om eerst met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te gaan. Dan kunnen we helpen inschatten welke specialist jou het best verder kan helpen.

MAG MIJN KIND NOG NAAR DE PEDIATER?

Ja. De pediater is een specialist en valt dus onder ziekenhuiszorg (tweedelijnszorg). De terugbetaling van een consult bij de pediater zal niet veranderen. Wist u dat de huisarts ook regelmatig kinderen onderzoekt, en veel zieke kinderen zelf kan behandelen?

HOE MOET JE ALS PATIËNT JE VERPLEEGKUNDIGE ZORG NU REGELEN?

Wij brengen dit voor jou in orde. In onze praktijk is een verpleegkundige aanwezig.
Als je na een ziekenhuisopname of op vraag van een specialist verpleegkundige zorgen nodig hebt, regelen wij dit voor jou. Ook voor die zorgen hoef je niet te betalen.
Je kunt de verpleegkundige zorg aanvragen via het centrale nummer 015 65 85 59.
In het weekend kan je thuisverpleging Coeur Care contacteren op 0498 20 17 68.

WAT ALS JE VAN HUISARTS WILT VERANDEREN?

Uitschrijven kan gratis door het ondertekenen van een verbrekingsdocument. Die papieren kun je krijgen via de huisarts of verpleegkundige. Je kunt ons ook verwittigen via een aangetekend schrijven.

Schrijf je je uit tussen de 1ste en de 15de van de maand,
dan ben je direct (diezelfde maand) uitgeschreven na ondertekening.

Schrijf je je uit tussen de 16de en het einde van de maand,
dan ben je pas de maand nadien uitgeschreven na ondertekening.

WAT ALS IK NIET BEN INGESCHREVEN, MAAR IK WIL EENMALIG EEN AFSPRAAK IN JULLIE PRAKTIJK?

Niet ingeschreven patiënten kunnen bij ons terecht als ´bezoeker´. Je betaalt dan gewoon je consultatie, zoals je dat gewoon bent bij een reguliere huisarts. Je krijgt een getuigschrift, dat je bij de ziekenkas kunt binnenbrengen.


Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij een kind met gescheiden ouders, dat ingeschreven is bij de huisarts van de andere ouder. Of patiënten die dringend hulp nodig hebben, maar niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen.

WAT ALS IK DRINGEND EEN HUISARTS NODIG HEB OP VAKANTIE?

- in België: Raadpleeg ter plaatse een huisarts. Vraag een verslag en bezorg ons het getuigschrift.
- op vakantie in het buitenland: Raadpleeg ter plaatse een huisarts. De prestatie wordt terugbetaald door je ziekenfonds volgens de algemeen geldende regels. (E111)

bottom of page