top of page

Een gezonde visie

Gezondheid betekent voor ons meer dan ´niet ziek zijn´. Gezondheid is je fit en goed in je vel voelen, ongeacht of je met een ziekte leeft of niet. Ook hechten we er belang aan dat ons advies wetenschappelijk onderbouwd is. Daarom zijn wij ook geen ´pillen-dokters´; medicatie is zeker niet altijd noodzakelijk om je beter te voelen, je lichaam kan heel veel zelf op lossen! Jij hebt zelf de autonomie in de beslissingen die je neemt over je gezondheid, wij zijn er om je hierbij handvatten en advies te geven en zo nodig te verwijzen of een voorschrift te geven.

Op weg naar een forfaitaire praktijk

In een forfaitaire praktijk betaalt de mutualiteit een maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt aan de praktijk. Van dit geld moeten wij je van alle medische (huisartsen) zorgen voorzien. Zo worden wij dus betaald om je gezond te houden!
Dit past volledig in onze visie, in tegenstelling tot het klassieke systeem waar de financiering van de praktijk toeneemt met het aantal patiëntencontacten.
In een forfaitair systeem kunnen we de praktijk veel efficiënter gaan organiseren: voor een herhalingsvoorschrift hoef je bijvoorbeeld niet altijd langs te komen, en bloedprikken of oren uitspuiten kan de verpleegkundige doen. Daardoor komt er meer tijd vrij om ons naast de curatieve (=genezende) geneeskunde, bezig te houden met preventie, gezondheidseducatie en stimuleren van gezond gedrag door bijvoorbeeld sportieve activiteiten te organiseren.
Op termijn willen we een gedreven team samenstellen van mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: patiënten behandelen of begeleiden naar de juiste zorg, maar vooral: onze patiënten gezond houden!

bottom of page